محدودیت واردات و مشکلات بیماران پوستی در این راستا

در لایحه بودجه سال 99: ۱۰ درصد از عوارض گمرکی واردات لوازم آرایش متعلق به بیماران خاص شامل اوتیسم، EB، کاشت حلزون، گوشه، سالک و متابولیک بود. بر اساس بند ج تبصره ۱۰ لایجه بودجه ۹۹: ۱۰ درصد از منابع حاصل از عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی به هیئت امنای صرفه جویی […]