عجایب زیبا بودن در قرن های گذشته

شاید باور این مطلب برای شما سخت باشد: در طول تاریخ مردان و زنان (اگر کمی واقع بین باشیم، بیبشتر خانم ها) برای اینکه زیباتر جلوه کنند کار‌های خطرناک و ناسالمی را روی خود انجام میدادند. اکثر مردم با چشم‌هایشان دنیا و زیبایی‌های آن را می‌بینند: در نتیجه خیلی از افراد هم می‌خواهند در نگاه […]