اثرات سوء ممنوعیت واردات اقلام آرایشی و بهداشتی

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به ممنوعیت واردات مواد آرایشی و بهداشتی، عنوان کرد: اگر تولید داخلی بتواند افزایش یابد و جایگزین گردد و بعد از مدتی کیفیت مورد نظر مردم را تامین کند، خیلی خوب میشود، اما در صنعت آرایشی و بهداشتی این اتفاق رخ نداد و منجر به ورود مواد آرایشی قاچاق، […]