استفاده از طبیعت برای تولید مواد مصنوعی

تقریبا بیشتر گیاهان سیاره ما، رمز و رازهایی ناشناخته برای علم هستند. از بیش از ۴۰۰ هزار گونه گیاهی روی زمین، تنها ۲۰ درصد آنها بطور کامل مطالعه شده اند. دانشمندان قرنها میباشد که گیاهان را مطالعه کرده اند: هنوز چیزهای بسیار زیادی برای یادگیری و مطالعه وجود دارد. در آتن، محققان تلاش می کنند […]