آموزش گریم و میکاپ به سبک شرقی

ریم شرقی میکاپ شرقی گریم و میکاپ شرقی ارایش شرقی اموزش گریم و میکاپ اکادمی عریس اموزشگاه عریس کمپانی عریس

در گریم و میکاپ به سبک شرقی محدودیتی در استفاده از رنگ ها وجود ندارد ، از جمله ویژگی های این سبک آرایش ایجاد هارمونی در تمامی قسمت های چهره بوده بطوریکه …