میکروبافت پوستی سه بعدی برای بررسی خواص کشسانی

متخصص بیومکانیک و تصویربرداری با وضوح بالا در زیست شناسی: ابن دو به کمک هم آمده اند تا مدلی از میکروبافت پوستی سه بعدی عاری از هر گونه ماتریکس اگزوژن ایجاد کند. هدف آنها در یک جمله: مطالعه خواص الاستیک در شرایط آزمایشگاهی و در نتیجه ارزیابی اثربخشی مواد فعالی که برای مبارزه با تغییرات […]