تحقیق دانشمندان در راستای میکروبیوتای پوست

در سال 2019: Silab با دکتر ریچارد گالو، متخصص میکروبیوتای پوست از دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو (UCSD) همکاری تحقیقاتی انجام داد تا درک علمی از نقش میکروبیوتای پوست در فرآیند التهابی مشخصه بیماری‌های آسیب‌دیده را بهبود بخشد. این کار موضوع دو انتشار در مجلات علمی Cell Reports  و The Journal of Allergy and Clinical Immunology […]