تنگنای پوششی ناعادلانه برای بانوان ترکمنستان همانند ایران

در قرن بیست و یک و در دوره‌ای که جنبش‌های زنان علیه بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی بیش از پیش در جهان گسترده شده‌اند، دولت ترکمنستان کارزار خود بر ضد آزادی انتخاب و پوشش زنان را وارد مرحله جدیدی کرده است. در ماه گذشته دولت این کشور: خدمات زیبایی مانند اکستنشن مژه و ناخن، خالکوبی ابرو […]