پروتئین تراپی مو چیست و چه فوایدی دارد؟

پروتئین تراپی مو چیست

پروتئین تراپی مو روش محبوبی برای احیا و صافی مو است. در واقع موها از ماده پروتئینی به نام کراتین ساخته می شوند که صافی، نرمی و قابلیت ارتجاعی موها را تامین می کند. پروئتین ها منبع غنی از آسید آمینه اند که برای رشد و تقویت موها ضروری هستند.