ریموو (برداشتن) کاشت ناخن

گاهی خانم ها بعد از کاشت به دلایلی ازجمله پشیمان شدن کاشت و یا راضی نبودن از مدل ناخن تصمیم به ریموو ناخن میگیرند که با الکل و فویل میتوان انجام داد.