تصویب توزیع پد بهداشتی رایگان در اسکاتلند

اسکاتلند اولین شوری در جهان که: نوار بهداشتی رایگان را به همه افراد ارائه میدهد. این اقدام جالب و حائز اهمیت به مدت چهار سال انجام خواهد شد. با پیشنهادی از سوی سخنگوی بهداشت در پارلمان اسکاتلند: به اتفاق آرا تصویب شد که نوار بهداشتی و انواع پد بهداشتی به مدت چهار سال به صورت […]