فرهنگ سازی تولیدکنندگان داخل در بحث قاعدگی

زمانی که از یک برند تجاری موفق بحث میشود صحبت از چیست؟ چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی در موفقیت و پیشرو بودن آن در راستای صنعت خود تاثیرگذار است؟ برند مای‌لیدی را می‌توان با مسیری که امروز در راستای ارتقای کیفیت زندگی بانوان طی کرده برندی پیشرو و نوآور به حساب آورد؛ برندی که محصولاتی برپایه […]

تصویب توزیع پد بهداشتی رایگان در اسکاتلند

اسکاتلند اولین شوری در جهان که: نوار بهداشتی رایگان را به همه افراد ارائه میدهد. این اقدام جالب و حائز اهمیت به مدت چهار سال انجام خواهد شد. با پیشنهادی از سوی سخنگوی بهداشت در پارلمان اسکاتلند: به اتفاق آرا تصویب شد که نوار بهداشتی و انواع پد بهداشتی به مدت چهار سال به صورت […]