ریملی که میتواند چشم سبز به شما هدیه کند

گزارشی که توسط Health منتشر شده است: یک ریمل بورگوندی طراحی شده توسط L’Oréal Paris پس از آنکه کاربر TikTok از توانایی آن برای سبزتر نشان دادن چشم ها استفاده کرد ، ترند شد. جزئیات کاربر gabriellatravaglia پیشگام این روند گشت ، با استفاده از L’Oréal Paris ‘Voluminous Original که دارای رنگ سورمه ای عمیقی […]