در تابستان با موهای خود چه کنیم

در تابستان با توجه به دمای بالای هوا و برخی اوقات وجود روطوبت شاهد تاثیراتی بر روی بدن خود هستیم. از جمله قسمت هایی که تحت تاثیر قرار میگیرند مو و چشم میباشد. در این مقاله به راه حل هایی برای محافظت از این اعضا میپردازیم. موهایتان را خیلی بلند نکنید: هوای گرم با تاثیرگذاری […]