حمام کردن هم میتواند به بدن آسیب برساند

حمام کردن قبل از خواب: این کار ممکن است لذت بخش باشد و حس خوبی به شما بدهد منتها ئارای ضررهایی است که به آن ها میپردازیم. ممکن است راحت خواب تان نبرد: یک حمام داغ یا دوش آب گرم درست پیش از خواب شاید کار آرامش بخشی باشد، اما در حقیقت، ممکن است خواب […]