مراقبتهایی برای افراد تحت درمان موی زائد

بدیهی است که انجام لیزر موهای زائد نیز مانند سایر عمل های زیبایی از جمله تزریق بوتاکس به رعایت مراقبت های خاصی برای کسب نتیجه ی بهتر و به حداقل رساندن عوارض دارد. مراقبت های قبل از لیزر موهای زائد: اولاً، قبل از انجام لیزر درمانی، نباید ناحیه تحت درمان را در معرض نور خورشید یا […]