روش های زیرسازی در گریم

روش های زیرسازی در گریم

زیر سازی در گریم وظیفه پنهان کردن لکه های صورت را برعهده دارد، پوشش دهی لکه ها برعهده فاندیشن و کانسیلر ها می باشد.
در واقع کانسییلر و فاندیشن ها کرم پودر های مخصوص گریم و پوشش دهی می باشند که برای پنهان سازی لکه ها و جوش ها قبل از اعمال آرایش بر روی چهره افراد پیاده سازی می شوند.
اگر تا به حال با دیدن مدل ها و پوست های صاف آن ها متعجب شده اید که چگونه همیشه پوست آن ها صاف می باشد. باید بگوییم که زحمت این کار را کرم پودرها بر عهده دارند.