راهکاری برای آرایشگران مبتلا به کرونا در محل کار

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها که این گزارش را منتشر کرد: عنوان کرد که این یافته‌ها به سیاست‌های جهانی پوشاندن صورت به عنوان ابزاری برای کاهش سرعت انتشار ویروس SARS-CoV-2 وزن اضافه می‌کند. این مطالعه بر اساس یک مورد خاص است که چند ماه پیش در یک آرایشگاه در ایالات متحده مشاهده شد. در […]