تاثیر مثبت کرونا برای شرکتهای لوازم آرایشی و بهداشتی

دوره دو ساله فراگیری کرونا تقریباً همه مشاغل را تحت تأثیر قرار داد و شکل و شیوه همه چیز، از جمله مدل‌های کسب و کار را تغییر داد. در این میان، بعضی از کسب و کارها برای همیشه اعلام ورشکستگی کردند و بعضی دیگر به میزانی از سودآوری رسیدند که حتی تصور آن هم پیش از […]