همکاری جانی دپ و برند دیور

درباره این همکاری میتوان عنوان کرد: دیور که یک برند لوازم آرایشی بهداشتی میباشد در تبلیغ برای کتگوری عطر خود از جانی دپ بازیگر سرشناس و پرحاشیه  استفاده کرده است. تناقضی که در ابتدا در این خبر حس میشود: کمپانی دیور یک کمپین در راستای مخالفت با خشونت خانگی ارائه داد که در آن زمان […]