بیماری غیرواگیر این فصل: گرمازدگی

مدیرگروه بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت خوزستان عنوان کرد:  در صورت هوشیار بودن فرد گرمازده باید به وی مایعات داده شود. مهم‌ترین آسیب گرمازدگی، از دست دادن مایعات بدنی میباشد بنابراین مصرف زیاد آب بسیار اهمیت دارد و باید قبل از احساس تشنگی آب خنک نوشیده شود.  دکتر سیما اورنگ بیان کرد: در این فصل […]