درج و انتشار آخرین اخبار :

 • Hidden
 • عنوان اصلی مقاله (حداکثر از 7 کلمه) وارد کنید:
 • Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 MB.
  تصوریر ابعاد 1200*600 انتخاب شود و دارای نام (ALT) مرتبط باشد .
 • به موارد زیر توجه کنید:
  1- حتما عنوان هر پاراگراف را در حالت تیتر2 و سایز نگارش روی 14 تنظیم شود .
  2- حتما متن پاراگراف در حالت بند و سایز نگارش روی 12 تنظیم شود .
  3- حتما بین دو پاراگراف از خطوط جدا کننده استفاده کنید .
  4- متن را در کادر فوق تایپ نموده و یا از داخل برنامه ورد کپی/پست کنید و به هیچ عنوان متن را از سایت های دیگر بطور مستقیم در کادر فوق کپی/پست ننمایید .
 • توجه کنید :
  1- عنوان مقاله از کلمات کلیدی و حداکثر از 7 کلمه تشکیل شده باشد .
  2- سایز عناوین هر پاراگراف در حالت 'تیتر2' و سایز '14' قرار داشته باشد .
  3- سایز پاراگراف های هر عنوان در حالت 'بند' و سایز '12' قرار داشته باشد .
  4- بین دو پاراگراف از جدا کننده خط استفاده شود .
  5- برچسب های مرتبط با عنوان مقاله درج شود .
  6- واتر مارک تصاویر فراموش نشود .
  7- از انتشار محتوای کپی پست و بی کیفیت خود داری کنید .