دوره عمومی ارایش و پیرایش دوره عمومی ارایشگری زنانه اکادمی عریس مرکز عریس اموزشگاه عریس
پایگاه اطلاعاتی آرایشگری ، مراقبتی و زیبایی عریس

مرکز آموزش عالی علوم و هنرهای آرایشگری ، زیبایی و مراقبتی

بخش پایگاه اطلاعاتی

تاریخ امروز: ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۹
مراسم افتتاحیه نمایندگی در کشور برزیل
کسب رتبه یک آموزش حرفه ای از موسسه QT اروپا
اعلام نتایج آزمون QT صدور مدارک بین المللی

پایگاه اطلاعاتی