فرم ثبتــــــــــــــــــــ نام سریع

  (5/5) 743 امتیاز   

Your page rank:

از طریق این بخش میتوانید با تکمیل فرم مربوطه و بصورت اینترنتی از خدمات مجموعه عریس استفاده نمایید و درخواست خود را ظرف چند دقیقه ثبت نمایید . برخی از خدمات قابل ارائه از طریق این بخش شامل ثبت نام در دوره های آموزشی ، ورکشاپ ها ، سمینار ها ، ثبت نام آزمون و اخذ گواهینامه بین المللی و …. میباشد.

مهلت استفاده از کد تخفیف 6% درصدی : 20806

2 دهه تجربـــــــــه

آموزش علوم مراقبتی زیبایی

رشتـــــــه های منعطف

پوشش بیش از 70 رشته

رتبــــــه 1 آموزش حرفه ای

کسب رتبه برتر آموزش از PPQ

آموزش آکـــــــادمیک

برگزاری دوره های آکادمیک و ترمیک

Eris Higher Education Center

Cosmetic science and beauty care

فرم ثبتــــــ نام سریــــــــع