دوره اموزش تخصصی طراحی با حنا

اموزشگاه طراحی با حنا اموزشگاه آرایشگری و مراقبت زیبایی عریس بعنوان یکی از آموزشگاه های طراحی با حنا در سطح بین الملل با برگزاری دوره های اموزش طراحی با حنا توانسته به یکی از شناخته شده ترین و حرفه ای ترین اموزشگاه طراحی با حنا تبدیل شود ، در اموزشگاه عریس جدیدترین و تخصصی ترین […]

دوره اموزش آرایشگری با طب سنتی

اموزشگاه آرایشگری با طب سنتی اموزشگاه آرایشگری و مراقبت زیبایی عریس بعنوان یکی از آموزشگاه های آرایشگری با طب سنتی در سطح بین الملل با برگزاری دوره های اموزش آرایشگری با طب سنتی توانسته به یکی از شناخته شده ترین و حرفه ای ترین اموزشگاه آرایشگری با طب سنتی تبدیل شود ، در اموزشگاه عریس […]

ورکشاپ گریم کودک

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

گریم کودک ورکشاپ گریم کودک آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی گریم کودک ورکشاپ و کارگاه آموزش گریم کودک در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ گریم کودک صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید […]

ورکشاپ گریم سینمایی

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

گریم سینمایی ورکشاپ گریم سینمایی آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی گریم سینمایی ورکشاپ و کارگاه آموزش گریم سینمایی در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ گریم سینمایی صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید […]

ورکشاپ ماساژ

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

ماساژ ورکشاپ ماساژ آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی ماساژ ورکشاپ و کارگاه آموزش ماساژ در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ ماساژ صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید توجه داشت ورکشاپ و کارگاه […]

ورکشاپ کوتاهی مو مردانه

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کوتاهی مردانه ورکشاپ کوتاهی مو مردانه آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کوتاهی مو مردانه ورکشاپ و کارگاه آموزش کوتاهی مو مردانه در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کوتاهی مو مردانه صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این […]

ورکشاپ کوتاهی مو زنانه (هرکات)

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

هیرکات ورکشاپ کوتاهی مو زنانه (هرکات) آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کوتاهی مو زنانه ورکشاپ و کارگاه آموزش کوتاهی مو زنانه / هیرکات در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کوتاهی مو صرفا برای پیشکسوتان و فعالان […]

ورکشاپ کراتین و احیا و بازسازی مو

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کراتین و احیا ورکشاپ کراتین و احیا مو آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کراتین و احیا مو ورکشاپ و کارگاه آموزش کراتین و احیا مو در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کراتین و احیا مو صرفا […]