ورکشاپ گریم کودک

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

گریم کودک ورکشاپ گریم کودک آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی گریم کودک ورکشاپ و کارگاه آموزش گریم کودک در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ گریم کودک صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید […]

ورکشاپ گریم سینمایی

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

گریم سینمایی ورکشاپ گریم سینمایی آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی گریم سینمایی ورکشاپ و کارگاه آموزش گریم سینمایی در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ گریم سینمایی صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید […]

ورکشاپ ماساژ

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

ماساژ ورکشاپ ماساژ آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی ماساژ ورکشاپ و کارگاه آموزش ماساژ در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ ماساژ صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این حوزه مناسب میباشد .باید توجه داشت ورکشاپ و کارگاه […]

ورکشاپ کوتاهی مو مردانه

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کوتاهی مردانه ورکشاپ کوتاهی مو مردانه آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کوتاهی مو مردانه ورکشاپ و کارگاه آموزش کوتاهی مو مردانه در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کوتاهی مو مردانه صرفا برای پیشکسوتان و فعالان این […]

ورکشاپ کوتاهی مو زنانه (هرکات)

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

هیرکات ورکشاپ کوتاهی مو زنانه (هرکات) آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کوتاهی مو زنانه ورکشاپ و کارگاه آموزش کوتاهی مو زنانه / هیرکات در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کوتاهی مو صرفا برای پیشکسوتان و فعالان […]

ورکشاپ کراتین و احیا و بازسازی مو

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کراتین و احیا ورکشاپ کراتین و احیا مو آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کراتین و احیا مو ورکشاپ و کارگاه آموزش کراتین و احیا مو در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کراتین و احیا مو صرفا […]

ورکشاپ مراقبت پوست و مو

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

پوست و مو ورکشاپ مراقبت پوست و مو آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی مراقبت پوست و مو ورکشاپ و کارگاه آموزش مراقبت پوست و مو در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ مراقبت پوست و مو صرفا […]

ورکشاپ لیفت و لمینت مژه و ابرو

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

لیفت و لمینت ورکشاپ لیفت و لمینت مژه و ابرو آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی لیفت و لمینت مژه و ابرو​ ورکشاپ و کارگاه آموزش لیفت و لمینت مژه و ابرو در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در […]

ورکشاپ کاشت و اکستنشن مژه

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کاشت مژه ورکشاپ کاشت و اکستنشن مژه آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کاشت و اکستنشن مژه ورکشاپ و کارگاه آموزش کاشت و اکستنشن مژه در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کاشت و اکستنشن مژه صرفا برای […]

ورکشاپ کار با مواد رنگ مو

ورکشاپ آرایشی کارگاه ارایشگری

کار با مواد ورکشاپ کار با مواد رنگ مو آموزش سطح بالا آموزش آکادمیک و ترمیک شرایط اقامت رایگان اعطای گواهینامه بین المللی ورکشاپ تخصصی کار با مواد رنگ مو ورکشاپ و کارگاه آموزش کار با مواد رنگ مو در موسسه عریس و در سطح پیشرفته برگزار میشود ، بطوریکه شرکت در ورکشاپ کار با […]