لمینت مژه با ژلاتین

لمینت مژه با ژلاتین استفاده کردن از ژلاتین مربوط مو و مژه، که میتوان به عنوان  یک روش بدون ضرر که حساسیتی برای چشم ها ندارد و برای چشم ها خطرناک نخواهد بود و نکته مهمی ک میتوان به آن اشاره کرد آن است که خانم هایی که باردار هستند هم می توانند آن را […]